Omron-principes

Op 10 mei 2006 legde de Omron Group haar nieuwe bedrijfsprincipes vast: de Omron-principes.

Werken ten goede van de samenleving

"Werken ten goede van de samenleving", het credo van Omron-oprichter Kazuma Tateisi, dient als kernwaarde die ten grondslag ligt aan alle bedrijfsactiviteiten van de Omron Group. Onze oprichter was van mening dat het werkelijke doel van een onderneming is om de samenleving te dienen, en dat de onderneming alleen winst zou mogen maken en een duurzame groei zou mogen doormaken als hieraan wordt voldaan. Meer informatie

Managementprincipes

Sinds de oprichting van de onderneming hebben deze concepten voortdurend gediend als raamwerk voor de bedrijfsstrategieën, -prioriteiten en -activiteiten van de Omron Group. Meer informatie

Management-commitment

De Omron Group streeft ernaar om integriteit, eerlijkheid en transparantie binnen onze bedrijfs- en managementpraktijken te handhaven en te bevorderen. Wij proberen door middel van een oprechte dialoog te komen tot wederzijds vertrouwen van belanghebbenden. De Omron Group hanteert de volgende commitments voor haar managementpraktijken. Meer informatie

Actierichtlijnen

Om onze kernwaarde "Werken ten goede van de samenleving" waar te maken, dient elke medewerker binnen elke organisatie van de Omron Group ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de dagelijkse activiteiten wordt verbeterd, en persoonlijke ontwikkeling en optimale bedrijfsresultaten na te streven. Meer informatie