Green Omron 2020

Omron meent dat het behandelen van milieukwesties een collectieve verantwoordelijkheid is, daarom is het een belangrijke managementsdoelstelling voor het bedrijf.

Gebaseerd op deze doelstelling is onze visie op het milieu 'Green Omron 21' in mei 2002 opgesteld, bedoeld om de collectieve waarde van Omron te maximaliseren op een basis van lange termijn en om bij te dragen aan de totstandkoming van een duurzame, hergebruikende samenleving. In ons financiële jaar 2005, herzag Omron de gebieden van activiteiten en doelstellingen die door zijn vroegere milieuactieplan werden gespecificeerd en dat tot 2010 leidde, en lanceerde nieuwe programma's voor de volgende zes kerngebieden van activiteiten zoals afgebeeld in onderstaande afbeelding.

Meer informatie over Omrons visie en beleid inzake duurzaamheid vindt u op onze corporate website.

Green Omron 21.JPG