Omron-principes

De Omron-principes staan voor onze onveranderlijke, rotsvaste overtuigingen.

De Omron-principes vormen de hoeksteen van onze beslissingen en acties.  Zij verbinden ons en zijn de drijvende kracht achter de groei van Omron.

Omron Principles

Onze Missie vat de betekenis samen van ‘Een bedrijf moet door zijn activiteiten waarde creëren voor de samenleving’ gebaseerd op de woorden van onze oprichter, Kazuma Tateishi, die zei:  “Een bedrijf is het meest waardevol als het een bijdrage levert aan de samenleving  en niet alleen maar winst nastreeft”.

Wij streven naar het creëren van een samenleving waarin iedereen comfortabeler kan leven.

Onze waarden vormen de filosofie op basis waarvan we ons bij onze dagelijkse werkzaamheden laten leiden en stimuleren. We leven naar onze waarden om onze missie te realiseren.