Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

De huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden van Omron Electronics B.V. zijn geldig vanaf 1 januari 2010. Deze algemene voorwaarden zijn op 13 januari 2010 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam gedeponeerd onder depotnummer 3/2010.

De nu geldende voorwaarden vervangen de eerder geldende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die op 12 september 2003 ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam waren gedeponeerd.

Bij elke schriftelijke offerte die wij uitbrengen wordt een kopie van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden toegevoegd. 

Wij zenden u graag een exemplaar van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden toe. U kunt een PDF-bestand van de verkoop- en leveringsvoorwaarden ook direct downloaden.