Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Milieu-informatie producten

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Milieu-informatie producten

Wij zijn een milieubewust bedrijf en het naleven van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen maakt deel uit van onze bedrijfscultuur. Om die reden, en om aan de vereisten van onze klanten te voldoen, doen we ons uiterste best om te zorgen dat ons uitgebreide assortiment industriële componenten voldoet aan de RoHS- en WEEE-richtlijnen en aan de EU-verordening REACH.

RoHS

RoHS verwijst naar richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking) en latere wijzigingen daarvan.

Op grond van deze richtlijn mag nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die onder de richtlijn valt, niet worden verkocht als de toelaatbare niveaus van de beperkte stoffen en de maximale concentratiewaarden overeenkomstig bijlage II van de richtlijn worden overschreden.

WEEE

Deze richtlijn beoogt de preventie van afval van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en daarnaast het hergebruik, de recycling en andere nuttige toepassingen van dergelijke afvalstoffen om zo de verwijdering van afvalstoffen te beperken.

Ook beoogt deze richtlijn een verbetering van de milieuprestaties van alle actoren die betrokken zijn bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparatuur, en in het bijzonder ondernemingen die rechtstreeks bij de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur betrokken zijn.

REACH

REACH verwijst naar verordening 1907/2006/EG betreffende chemische stoffen en dient ter vervanging van een groot aantal bestaande richtlijnen en verordeningen die in de loop der tijd zijn ontwikkeld. REACH is in werking getreden op 1 juni 2007.

In het verleden werden er door de autoriteiten evaluaties uitgevoerd en uiteindelijk beperkingen ingesteld voor het gebruik van bepaalde chemische stoffen als er risico's werden vastgesteld. In het kader van REACH is een belangrijk deel van de verantwoordelijkheden verschoven naar de producenten en importeurs van ofwel de chemische producten zelf, ofwel van de mengsels of artikelen.