Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot OMRON introduceert zijn visie "Shaping the Future 2030"

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

OMRON introduceert zijn visie "Shaping the Future 2030"

Streefcijfers voor de netto-omzet van 930 miljard yen en het bedrijfsresultaat van 120 miljard yen in de eerste fase (boekjaar 2024)

OMRON heeft zijn nieuwe langetermijnvisie voor het fiscale jaar 2030 en een driejarig managementplan voor de middellange termijn aangekondigd, met als doel het tempo en de omvang van de wereldwijde duurzame ontwikkeling te versterken. De visie streeft ernaar om meer uiteenlopende sociale problemen op te lossen met behulp van de Sensing & Control + Think-technologieën van OMRON.

De visie, die door President en CEO van OMRON Yoshihito Yamada "Shaping the Future 2030 (SF2030)" is genoemd, is een uitbreiding van de befaamde op bedrijfsprincipes gebaseerde managementfilosofie van de organisatie die de wens van OMRON benadrukt: een duurzame samenleving vormgeven door voortdurend sociale en bedrijfswaarde te creëren door de integratie van bedrijfsgroei en duurzaamheid.

sf2030 fcard d en sol

Sinds de oprichting in 1933 heeft OMRON bijgedragen aan de totstandkoming van een betere samenleving door oplossingen voor industriële automatisering, gezondheidszorg en sociale systemen aan te dragen. SF2030 voorziet dat het komende decennium de opkomst van een 'autonome samenleving'* zal inluiden en veel meer uiteenlopende en complexe sociale kwesties zal blootleggen. Deze visie somt de manieren op om menselijke capaciteiten te maximaliseren door middel van op mensen gerichte automatiseringstechnologieën. Dit omvat het creëren van sterkere relaties tussen mensen en machines, wat van cruciaal belang is om het beste in mensen naar boven te brengen door hen te helpen problemen op te lossen. Dit zal het bedrijf er op zijn beurt toe aanzetten om nieuwere bedrijfs- en sociale waarden te creëren.

"Hoewel we in staat zijn geweest om onze winstgevendheid, ons reactievermogen op veranderingen, de implementatie van duurzaamheidsbeheer en onze bedrijfswaarde te versterken door middel van versterkte corporate governance en risicobeheer, blijft het sociaal-economische systeem dynamisch. We streven ernaar een sterke autonome groei te creëren en ons bedrijfsmanagement verder te ontwikkelen om duurzame bedrijfsgroei te garanderen," voegt de heer Yamada toe.

sf2030 fcard a en sol

"De transitie zal gepaard gaan met ontwrichtingen in de sociale systemen, veroorzaakt door vele factoren zoals klimaatverandering, vergrijzing van de bevolking en groeiende economische ongelijkheid onder individuen, om er maar een paar te noemen. Dit scenario zal leiden tot nieuwe en complexe sociale kwesties die nieuwere door technologie ondersteunde en duurzame oplossingen nodig zullen hebben. En hier willen we onze bijdrage vergroten. Als we dat doen, zullen we meer sociale waarde creëren."

De drie sociale kwesties die OMRON in SF2030 als relevant heeft vastgesteld zijn koolstofneutraliteit, de realisatie van een digitale samenleving en de stijging van gezonde levensverwachtingen.

sf2030 fcard c en sol

Het bedrijf streeft naar een netto-omzet van 930,0 miljard yen en een bedrijfsresultaat van 120,0 miljard yen op een driejarige middellange termijn van 2022-2024 in de eerste fase van het managementplan SF2030, door de volgende zakelijke doelstellingen op het gebied van de geïdentificeerde sociale kwesties na te streven:

  • Industriële automatisering: het bedrijf stimuleert de vooruitgang van de productie die is voorbereid om een duurzame samenleving te ondersteunen. De focus ligt op het verminderen van de arbeidstekorten en het verhogen van de productiviteit. OMRON streeft naar een productievloer die vormgeeft aan een duurzame toekomst in harmonie met het wereldwijde milieu en de tevredenheid van de werknemers. 
  • Gezondheidszorg: gesteund door de goede vooruitgang die is geboekt bij de pogingen het aantal hart- en vaatziekten tot nul te reduceren, zal OMRON zijn focus op preventieve en externe bewaking van de gezondheidszorg intensiveren en tegelijkertijd blijven pleiten voor medische apparatuur voor thuisgebruik en op gegevens gebaseerd beheer van hoge bloeddruk, om te zorgen voor een toegankelijkere gezondheidszorg en gezondere levens voor mensen over de hele wereld.  
  • Sociale oplossingen: door bij te dragen aan efficiënt gebruik van duurzame energie helpt OMRON een duurzame digitale infrastructuur te creëren ter ondersteuning van de autonome samenleving. OMRON zal zijn geavanceerde energiebeheertechnologie gebruiken voor het opwekken, besparen en optimaliseren van energie.  
  • Oplossingsdomein voor apparaten en modules: OMRON zal bijdragen aan de verspreiding van nieuwe energie en snelle communicatie door de creatie van stevigere, geavanceerde en efficiëntere apparaten mogelijk te maken. 

Naast financiële mijlpalen heeft het bedrijf ook 10+1 niet-financiële doelstellingen opgesteld als onderdeel van zijn managementdoel. Om deze ambitieuze doelstellingen te ondersteunen, streeft OMRON ernaar om ook in het management en de organisatorische capaciteiten van het bedrijf krachtige transformaties door te voeren. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste initiatieven:

  • Perspectief verschuiven van product naar essentiële waarde: het bedrijfsperspectief verschuiven van het creëren van op prestaties en kwaliteit gebaseerde waarde naar het creëren van essentiële waarde om gebruikers te helpen deel uit te maken van de ontwikkeling van oplossingen.  
  • Evolutie van de bedrijfsmodellen: het bedrijf streeft ernaar zijn samenwerkingen en netwerken met gelijkgestemde organisaties en zakenpartners uit te breiden om betere en nieuwere oplossingen te bedenken.  
  • Meer aandacht voor "diversiteit en inclusiviteit": de overtuiging dat mensen de sleutel zijn om SF2030 tot een succes te laten worden vereist investeringen in de ontwikkeling van talent en het stimuleren van een inclusieve bedrijfscultuur. 
  • Verbetering van de veerkracht van de toeleveringsketen: om te helpen om snelle veranderingen in de bedrijfsomgeving te doorstaan, zoals natuurrampen en geopolitieke risico's, evenals operationele efficiëntie, verbetering van de ontwerpontwikkeling en gedecentraliseerde productie. 
  • Het versterken van duurzaamheidsinitiatieven: om koolstofneutraliteit te bereiken, de impact op het milieu te verminderen door de uitstoot van broeikasgassen te reduceren en om mensenrechten op wereldwijde schaal te respecteren. Door prioriteit te geven aan deze doelstellingen zal OMRON zijn voorsprong op de concurrentie vergroten. 
  • Het versnellen van "op data gebaseerde bedrijfsactiviteiten door middel van DX": om de bedrijfstransformatie te ondersteunen en de mensen een robuuste, veilige en progressieve werkstijl te bieden.

"Het is ons doel om met SF2030 een betere samenleving te vormen waar mensen altijd op kunnen vertrouwen. Een organisatie die blijft voldoen aan de hoge verwachtingen van mensen uit de hele wereld," vat meneer Yamada samen.

Klik hier voor meer informatie

* Voor meer informatie over SF2030 en het managementplan voor middellange termijn kunt u hier terecht.

Volg OMRON Industrial Automation op LinkedIn