Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot De weg naar netto-nulproductie met automatisering: tactieken bespreken

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Sustainable Manufacturing
AI
Industry 4.0

De weg naar netto nul: tactieken bespreken

Gepubliceerd op 1 februari 2023 in Sustainable Manufacturing

De sleutel tot het ontgrendelen van een toekomst met een netto nul emissies in de productie is het transformeren van de waardeketen door middel van automatisering.

In juni 2022 meldde New Scientist dat een derde van de grootste bedrijven ter wereld het doel heeft om netto nul emissies te bereiken- aanzienlijk meer dan op hetzelfde moment vorig jaar.

Hoewel het positieve nieuws is dat het momentum versnelt, werd in het artikel vermeld dat de details van de manieren waarop bedrijven het bereiken van netto nul plannen, fragmentarisch waren.

Dat is in feite geen verrassing. Het creëren en implementeren van een strategie voor netto nul is een enorme onderneming voor ieder bedrijf, vooral ook omdat 80% van de emissies van broeikasgassen in Scope 3 valt - dat wil zeggen emissies die zich upstream of downstream in de waardeketen voordoen. Dit is met name een uitdaging voor FMCG-bedrijven, met hun lange en complexe toeleveringsketens en logistiek.

De meeste van deze bedrijven weten wat ze moeten doen: de waardeketen decarboniseren en circulair maken. En ze hebben een strategie om dit te doen, die in het algemeen het volgende zal omvatten: optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en energie, vervangen van producten en processen met een hoge emissie, en elimineren van afval.

Maar het vertalen van intentie in actie is waar de grootste uitdaging ligt. Dit is waar automatisering een cruciale rol speelt.

Het verzamelen en analyseren van gegevens is de sleutel tot een geslaagde transitie naar netto nul. Hoe weten bedrijven anders wat hun uitgangspunt is, waar ze moeten verbeteren, of ze verbetering hebben bereikt en in welke mate? Robuuste gegevens vormen de basis voor het omzetten van een streven in verandering, en voor geloofwaardige en zelfverzekerde communicatie met stakeholders en het verwezenlijken van klimaatambities.

Automatisering levert de gegevens

Optimaliseren. Meten. Monitoren. Analyseren. Voorspellen. Handelen. Rapporteren. Dit zijn de gegevensgestuurde activiteiten die bedrijven moeten ondernemen om tastbare vooruitgang te boeken naar netto nul. En automatisering is een middel voor verandering dat vaak over het hoofd wordt gezien wanneer wordt overwogen hoe de benodigde gegevens moeten worden verkregen. Naast efficiëntieverbeteringen die automatisering levert voor het behalen van de doelstellingen voor emissiereductie, is het een digitale bron die wacht op ontginning. De beste manier om de gegevens te verzamelen die bedrijven nodig hebben om hun netto-nuldoelen te behalen, is digitalisering en sensorisatie van de gehele waardeketen.

Bedrijven moeten er geen moeite mee hebben om hun leveranciers te vragen om data te delen en te investeren in automatisering die meer inzicht zal bieden in de bijdrage die ze leveren aan hun CO2-voetafdruk. Want integratie tussen alle spelers in de waardeketen is de sleutel tot het benutten van het potentieel voor gegevensverzameling van automatisering.

Automatisering in de gehele waardeketen

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe automatisering een netto-nulstrategie kan ondersteunen in de FMCG-waardeketen:

Geautomatiseerde landbouwbedrijven: irrigatiesystemen die het waterverbruik optimaliseren, zonnepanelen voor energieproductie en geautomatiseerde blootstelling aan licht zijn drie manieren waarop landbouwbedrijven aan het begin van de waardeketen automatisering kunnen omarmen. Het gebruik van cameragebaseerde inspectiesystemen en geautomatiseerde producthandlingsystemen zal ook menselijke fouten elimineren en verspilling verminderen.

Duurzame productie: intelligente energiebeheersystemen op fabrieks-, lijn- en machineniveau verbeteren zowel de productiviteit als het energieverbruik. Dit kan het optimaliseren van machineonderhoud met geavanceerde analyses en het verminderen van emissies met bewaking op afstand en assistentie door Augmented Reality (AR) omvatten.

Robotica-intralogistiek: het vervangen van vorkheftrucks door autonome mobiele robots in magazijnomgevingen zal een onmiddellijke impact hebben op de uitstoot van broeikasgassen, omdat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt geëlimineerd. Dit gaat hand in hand met het optimale gebruik van de ruimte op de magazijnvloer om verplaatsingen en energieverbruik te verminderen.

Intelligent wagenparkbeheer: het gebruik van sensoren in voertuigen kan de rij-efficiëntie bewaken om het brandstofverbruik te optimaliseren. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld door logistieke dienstverleners en gedeeld met de fabrikant. Automatisering kan ook geoptimaliseerde routeplanning, materiaalverplaatsingen en transportpatronen ondersteunen.

Geautomatiseerde inzameling van afvalcontainers: het heeft geen zin om een container voor recyclebaar afval te ontwerpen als het nooit wordt gerecycled. Volgens een nieuw OESO-rapport wordt slechts 9% van het plasticafval succesvol gerecycled. Containerinzamelstations die gebruikmaken van cameratechnologie om onderscheid te maken tussen stromen zijn een oplossing voor dit probleem. Deze kunnen bij bijvoorbeeld winkelcentra worden geplaatst om de inzameling van containers een impuls te geven.

Verbeterde identificatie en sortering: het gaat niet alleen om inzameling, maar ook om sortering, wat een belangrijke barrière vormt voor het verbeteren van de recyclingcijfers en de kwaliteit van gerecyclede materialen. Het Holy Grail-project, dat experimenteert met digitale watermerken voor een effectievere sortering en identificatie van verpakkingen, is een goed voorbeeld van hoe automatisering kan helpen bij de transformatie naar een circulaire economie en wat kan worden bereikt met samenwerking tussen de verschillende ketens. Zodra de verpakkingen een afvalsorteercentrum binnenkomen, kan het digitale watermerk worden gedetecteerd en gedecodeerd door een camera met hoge resolutie op de sorteerlijn, die vervolgens - op basis van de overgedragen kenmerken - de verpakkingen in juiste stromen kan sorteren.

Een automatiseringspartner vinden

Ongeacht of het gaat om het gebruik van automatisering voor netto-nuldoelen met sensorisatie of digitalisering, is het essentieel dat de gegevens worden geanalyseerd en vastgelegd. Analyse vereist specialistische vaardigheden en als bedrijven deze expertise nog niet in huis hebben, moeten ze de vaardigheden ontwikkelen of een specialist inschakelen.

Het is ook de moeite waard te onthouden dat het niet alleen leveranciers van ingrediënten, leveranciers van verpakkingen en logistieke partners zijn die de CO2-voetafdruk zullen beïnvloeden. Bij het kiezen van een automatiseringspartner is het belangrijk om hun duurzaamheidsrecord en hun beleid inzake Extended Producer Responsibility (EPR) te evalueren. E-waste wordt een enorm probleem in Europa en het beheer van de afvoer van apparatuur aan het einde van de nuttige levensduur is een uitdaging die steeds meer onder de aandacht zal worden gebracht. OMRON neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van al zijn apparatuur aan het einde van de levenscyclus, zodat zijn klanten hier niet mee worden belast.

Bestemming netto nul bereiken

Elk FMCG-bedrijf moet in 2050 - of eerder - CO2-neutraal zijn om te voldoen aan de eisen van regelgevers, consumenten, detailhandelaars, aandeelhouders en financiële instellingen. De weg naar dit doel zal vol uitdagingen zijn en vereist een grondige transformatie, maar automatisering is zonder twijfel een van de meest directe routes naar bestemming netto nul. Neem contact met ons op voor meer informatie

Neem contact op met Omron-specialisten

Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.
  • Patricia Torres

    Patricia Torres

    Patricia is Industry Marketing Manager Food and Commodities Solutions at Omron Industrial Automation Europe.