Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Aanvullende analyses (SAT & MNC)

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Aanvullende analyses (SAT & MNC)

Aanvullende diensten ter ondersteuning.

Wij bieden aanvullende diensten die u helpen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen en die ervoor zorgen dat apparatuur veilig en geschikt is voor het beoogde gebruik. Deze aanvullende diensten omvatten:

  • Analyses van de afzonderlijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen (EHSR)

  • Regelsysteemanalyses conform de relevante EN-normen

  • Geluidsanalyse

Neem contact met ons op voor advies over machineveiligheid

Analyses van de afzonderlijke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen (EHSR)

Machines moeten voldoen aan de EHSR's in de machinerichtlijn en dit is een integraal onderdeel van het CE-markeringsproces. Voortdurende naleving van de EHSR's wordt echter soms over het hoofd gezien bij het reviseren of upgraden van machines.

Wij kunnen een afzonderlijke analyse uitvoeren voor elk van de EHSR's in de Machinerichtlijn 2006/42/EG en een schriftelijk rapport opstellen om eventuele problemen met de naleving te identificeren. Wij kunnen daarnaast alle verdere maatregelen beschrijven die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de machine aan de voorschriften voldoet.

Regelsysteemanalyses conform de relevante EN-normen

Bij het voldoen aan de voorschriften kan de machinebouwer bij de CE-markering ervan uitgaan dat de machine aan de voorschriften voldoet als deze gebouwd is conform de van toepassing zijnde normen. Een goede manier om na een upgrade of renovatie te controleren of wordt voldaan specifieke EN-normen, is het uitvoeren van een afzonderlijke analyse van de functionele regelsystemen en de systemen voor beheersing van gevaarlijke energie van de machine.

  • IEC EN 60204-1 Veiligheid van machines - Elektrische apparatuur van machines

  • EN ISO 4414 Veiligheid van machines - Systemen aangedreven door vloeistoffen en hun componenten - Pneumatiek

  • EN ISO 4413 Veiligheid van machines - Systemen aangedreven door vloeistoffen en hun componenten - Hydraulica

Wij kunnen een volledig analyserapport opstellen waaruit blijkt dat de regelsystemen van de machine aan de normen voldoen en u zich dus geen zorgen hoeft te maken.

Berekening machinelawaai (MNC)

De machinerichtlijn schrijft voor dat deze berekening bij de CE-markering van machines moet worden uitgevoerd. De fabrikant moet de door de machine gegenereerde geluidsemissiewaarde in de bedieningsinstructies vermelden. In het technische dossier van de machine moet hij de resultaten van geluidstests vermelden. Wij beschikken over consultants die zijn gespecialiseerd in geluidsanalyses en die een geluidsanalyse voor uw machine kunnen uitvoeren, zodat u aan uw verplichtingen voldoet.