CX-One

Kenmerken

Eén softwareprogramma voor uw automatiseringssysteem

Met CX-One-software kunnen gebruikers een enorm aantal apparaten, zoals PLC's, HMI's, motion control-systemen en netwerken, bouwen, configureren en programmeren met slechts één softwarepakket, met één installatie en één licentienummer. Hierdoor wordt de complexiteit van de configuratie sterk verminderd en kunnen automatiseringssystemen met minimale training worden geprogrammeerd of geconfigureerd.

  • Eén softwarepakket voor het installeren, configureren en programmeren van PLC's, HMI's, netwerken, motion control-systemen, aandrijvingen, temperatuurregelaars en sensoren
  • Hetzelfde uiterlijk en gebruik voor de configuratie van alle apparaten
  • Eén installatie- en licentienummer voor alle software
  • Webregistratie biedt gratis upgrades, gratis bibliotheken, veelgestelde vragen en Help

Structures & Arrays

V4_Structures & Arrays.jpg

Maak geavanceerde programma's met behulp van groepen variabelen met identieke datatypes (Arrays) of met verschillende datatypes (Structures). Variabelen van deze nieuwe door de gebruiker gedefinieerde types zijn eenvoudig vanuit het programma toegankelijk. De variabelen kunnen sneller worden gemaakt, omdat de geheugentoewijzing en het beheer ervan automatisch verlopen. U kunt eenvoudig alle delen van een array of structure in het Watch Window bekijken door alleen hun naam te gebruiken of door ze erheen te slepen. Het gebruik van Structures en Arrays als In/Out-variabelen voor een functieblok maakt het doorgeven van grote aantallen parameters in een uniforme lay-out mogelijk. De meest complexe programmagegevens, geneste structuren, arrays van structuren of structuren met array-elementen worden ondersteund en deze heldere hiërarchie van de gegevens kan helpen de leesbaarheid van programma's tijdens ontwikkeling en onderhoud te vergroten.

Timers & Counters

V4_Timers & Counters.jpg

Speciale datatypes voor TIMER en COUNTER vereenvoudigen het gebruik van timers en counters in programma's, omdat in het programma de stappen voor het uitlezen en aansturen eenvoudig via de naam toegankelijk zijn. Bij gebruik in combinatie met de Auto Allocation-functie kunt u eenvoudig een symbool voor het type TIMER of COUNTER definiëren, en hoeft u zich niet af te vragen waar dit is opgeslagen. Dat betekent totaal geen tijdverlies voor het zoeken naar vrije adressen wanneer een programma wordt uitgebreid of als er programmastappen naar een nieuw project worden gekopieerd. Arrays van timers en tellers worden eveneens ondersteund.

Intelligente invoer

V4_Smart Input.jpg

Een nieuwe manier om programma’s sneller te kunnen schrijven door simpelweg minder toetsaanslagen te maken. Door gebruik te maken van intuïtieve vensters, het kunnen bladeren door symbolen en de tooltip-helpfunctie worden minder vergissingen en typefouten gemaakt die tijdens de inbedrijfstelling moeten worden gecorrigeerd. Tijdens het typen van instructies of symboolnamen toont een ‘voorspellende’ browser u mogelijke matches die eenvoudig kunnen worden aangeklikt of geselecteerd. De getallen van symbooladressen voor de volgende invoer of uitvoer worden automatisch vermeerderd om het maken van nieuwe programma's te versnellen, en dankzij een speciale knip- en plakfunctie kunnen adressen snel bij opeenvolgende adressen worden gekopieerd. Koppelingen hoeven niet handmatig te worden aangebracht, omdat deze automatisch worden ingevuld – zelfs bij complexere handelingen zoals parallelle contacten (OR) of het oproepen van functieblokken. Dit alles leidt tot een intelligentere, snellere en intuïtievere manier van programmeren.

Instelwizard EtherNet/IP

EtherNetIP setup wizard.jpg

Dankzij de wizard voor het instellen van een EtherNet/IP-netwerk kunnen de te gebruiken netwerksymbolen/adressen voor datalinks tussen besturingen eenvoudig worden gemaakt door tags uit CX-Programmer te importeren.

Verificatie positieregeling

V4_Position Control Verification.jpg

Diverse positioneermodules uit de CJ-serie zijn nu nog verder geïntegreerd in CX-Programmer. De units zijn direct vanuit de I/O-tabel te parametreren. De ingevoerde posities en snelheden kunnen grafisch als functie van de tijd worden weergeven, zodat een actie voordat deze in de unit wordt geladen kan worden getest. Er kunnen bewegingen voor maximaal 4 assen per taak worden getest.

Specificaties & bestelinfo

Ordering information

CX-One FULL

Media

Order code

Single licence

Licence Only

CXONE-AL01-EV_

Three user licence

Licence Only

CXONE-AL03-EV_

Ten user licence

Licence Only

CXONE-AL010-EV_

Thirty user licence

Licence Only

CXONE-AL030-EV_

Fifty user licence

Licence Only

CXONE-AL050-EV_

Site licence

Licence Only

CXONE-AL0XX-EV_

Software on CDs

CD

CXONE-CD-EV_

Software on a DVD

DVD

CXONE-DVD-EV_

CX-One LITE

Media

Order code

Single user licence

Licence Only

CXONE-LT01-EV_

Software on CD

CD

CXONE-LTCD-EV_

Specifications

Subject

Indicator

Description

Programming

CX-Programmer

CX-Programmer provides one common PLC software platform for all types of Omron PLC controllers - from micro PLC's up to Duplex processor systems. It allows easy conversion and re-use of PLC code between different PLC types, and the full re-use of control programs created by older generation PLC programming software.

CX-Simulator

A debugging environment equivalent to the actual PLC system environment can be achieved by simulating the operation of a CS/CJ Series PLC with a virtual PLC in the computer. CX-Simulator makes it possible to evaluate program operation, check the cycle time and reduce debugging time before the actual equipment is assembled.

CX-Designer

CX-Designer is used to create screen data for NS-series Programmable Terminals. CX-Designer can also check the operation of the created screen data on the computer. CX-Designer enables efficient development process for screen creation, simulation and project deployment. Users can develop screens more efficiently with Easy-to-use Support Software. CX-Designer has about 1,000 standard functional objects with associated graphics and advanced functions, so even first-time users can create screens easily just by arranging functional objects in a screen.

Networks

CX-Integrator

CX-Integrator is the main configuration software for CX-One. It enables easy performance of many operations, such as monitoring the connection status of various networks, setting parameters, and diagnosing networks.

CX-ConfiguratorFDT

Based on FDT/DTM technology, CX-ConfiguratorFDT can be used to configure devices from any vendor connected to a PROFIBUS network. This concept will later be expanded to support many more networks using this technology.

Motion & Drives

CX-Motion

CX-Motion can be used to create, edit, and print the various parameters, position data, and motion control programs (G code) required to operate Motion Controllers, transfer the data to the Motion Control units, and monitor operation of the Motion Control units. Increase productivity in every step of the motion control process, from development of the motion control program to system operation.

CX-Drive

The complete current range of Omron Yaskawa inverters and servos is covered in this software with full access to all parameters (with 3 different operator levels available). An easy overview of parameters is also included which includes filters to show values that are: different from default, different from inverter, invalid setting. Graphical overviews are available to further assist with configuration of some more detailed parameters such as jump frequencies, v/f profiles and analog setting.

CX-Position

CX-Position simplifies every aspect of position control, from creating/editing the data used in Position Control units (NC units) to communicating online and monitoring operation. The software is equipped with functions that can improve productivity, such as automatically generating project data and reusing existing data.

Regulation and Switching

CX-Thermo

Omron’s CX-Thermo support software has been specially developed for use with the company’s E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER and CelciuXº temperature controllers. CX-Thermo enables faster parameter set-up, easier device adjustment and simpler maintenance. It dramatically reduces the time and effort needed to set and manage temperature control parameters.

CX-Process

CX-Process simplifies every aspect of loop control, from creating/transferring function blocks to running the Boards/units and debugging (tuning PID parameters, etc.) operation. Function block programs can be created easily by pasting function blocks in the window and making software connections with the mouse.

Sensing

CX-Sensor

CX-Sensor allows configuration and monitoring of Omron's ZX range of sensors via a series of easy to use displays. The graphing dialog allows the outputs from several sensors to be reviewed and compared simultaneously, allowing configuration of complex processes. The software also includes a driver that allows sensor data to be accessed via an Omron serial control unit (SCU) and from other Omron applications such as CX-Supervisor. With the aid of Omron's CX-Server OPC application it is even possible to monitor sensor data in real time from Microsoft Excel.

Onderdelen

CX-Designer

CX-Designer2.jpg
CX-Designer wordt gebruikt om schermgegevens te genereren voor programmeerbare terminals van de NS-serie. CX-Designer kan ook de werking van de gegenereerde schermgegevens op de computer controleren. CX-Designer maakt een efficiënt ontwikkelingsproces mogelijk voor het maken van schermen, simulatie en projectimplementatie. Gebruikers kunnen efficiënter schermen ontwikkelen dankzij de gebruiksvriendelijke ondersteuningssoftware. CX-Designer bevat ongeveer 1000 standaard functionele objecten met bijbehorende grafische elementen en geavanceerde functies, zodat zelfs gebruikers die voor het eerst ermee werken, eenvoudig schermen kunnen maken door gewoonweg functionele objecten in een scherm te plaatsen.

CX-Integrator

CX-Integrator2.jpg
CX-Integrator is de hoofdconfiguratiesoftware voor CX-One. Het vereenvoudigt het uitvoeren van een groot aantal handelingen, zoals het bewaken van de verbindingsstatus van verschillende netwerken, het instellen van parameters en het diagnosticeren van netwerken.

CX-Motion

CX-Motion
CX-Motion kan worden gebruikt voor het maken, bewerken en afdrukken van de verschillende parameters, positiegegevens en programma's voor bewegingsaansturing (G-code) die nodig zijn voor het aansturen van motion controllers, overdragen van de gegevens naar de motion control-units en bewaken van de werking van de motion control-units. Verhoog de productiviteit in elke stap van het motion control-proces, van ontwikkeling van het motion control-programma tot bediening van het systeem.

CX-Motion MCH

CX-Motion.jpg
Programmeer geavanceerde bewegingstoepassingen met CS1W-MCH71 en CJ1W-MCH71 motion control-units, waarbij u systeemparameters, positiegegevens, taakprogramma's voor beweging en CAM-gegevens kunt instellen.

CX-Motion NCF

CX-Motion NCF
Maak snel bewegingsoplossingen van punt-tot-punt met deze geïntegreerde configuratiesoftware voor systemen gebaseerd op Mechatrolink II.

CX-Motion Pro

CX-MotionPro.jpg
CX-Motion Pro maakt uw programmering van motion controllers duidelijk, eenvoudig en snel.

CX-Position

CX-Position
CX-Position vereenvoudigt elk aspect van positieregeling, van het maken en bewerken van de gegevens die worden gebruikt in positieregelaars (NC-units) tot online communicatie en bewaking van de werking. De software omvat functies die de productiviteit kunnen verhogen, waaronder het automatisch genereren van projectgegevens en hergebruik van bestaande gegevens.

CX-Process

CX-ProcessTool.jpg
CX-Process vereenvoudigt elk aspect van lusregeling, van het maken en overdragen van functieblokken tot de aansturing van de printplaten/units en debugging (instellen van PID-parameters, enz.). Functieblokprogramma's kunnen eenvoudig worden gemaakt door functieblokken in het venster te plakken en softwareverbindingen tot stand te brengen met de muis.

CX-Programmer

CX-Programmer v9.1.jpg
CX-Programmer biedt één gemeenschappelijk PLC-softwareplatform voor alle typen Omron PLC-controllers – van micro-PLC's tot systemen met twee processoren. Het maakt eenvoudige conversie en hergebruik van PLC-code voor verschillende typen PLC mogelijk, evenals volledig hergebruik van regelprogramma's die zijn gemaakt met oudere PLC-programmeersoftware.

CX-Protocol

CX-Protocol2.jpg
Maakt gegevenscommunicatieprocedures (protocolmacro's) voor het uitwisselen van gegevens tussen standaard seriële apparaten en de PLC via een seriële-communicatie-unit of -printplaat.

CX-Sensor

cxsensor.jpg
CX-Sensor maakt configuratie en bewaking van Omron-sensoren van de ZX-serie mogelijk via een reeks gebruiksvriendelijke displays. Dankzij het grafische dialoogvenster kunnen de uitgangen van verschillende sensoren tegelijk worden bekeken en vergeleken, waardoor complexe processen kunnen worden geconfigureerd. De software omvat ook een driver waarmee sensorgegevens toegankelijk zijn via een seriële regelaar (SCU) van Omron en vanaf andere Omron-toepassingen zoals CX-Supervisor. Met behulp van de OPC-toepassing van de Omron CX-Server is het zelfs mogelijk om sensorgegevens in real-time te bewaken via Microsoft Excel.

CX-Simulator

CX-Simulator2.jpg
Er kan een debugging-omgeving equivalent aan de werkelijke PLC-systeemomgeving worden verkregen door de werking van een PLC van de CS-/CJ-serie te simuleren met een virtuele PLC in de computer. CX-Simulator maakt het mogelijk de werking van een programma te evalueren, de cyclustijd te controleren en de debugging-tijd te beperken voordat de apparatuur daadwerkelijk is geïnstalleerd.

Network Configurator voor EtherNet/IP

NetworkConfigurator.jpg
Network Configurator voor EtherNet/IP maakt configuratie mogelijk van EtherNet/IP-units en datalinks tussen regelaars.
Registratie & downloads

Softwareregistraties en -downloads

software engineer_2
In de Software Registration & Downloads Area van Omron Europe B.V. kunt u uw Omron-software registreren. Na registratie heeft u toegang tot uw persoonlijke software download-omgeving van waaruit u blibliotheekbestanden en updates van uw software kunt downloaden.
Downloads

Brochures

Toon alle brochures

Handleidingen

Toon alle handleidingen

Softwaretools

download

CX-One TRIAL Software

en ZIP 3,92 KB
o

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Toon alle softwaretools

Abonneer u op productupdates

Nieuwsbrieven over productinnovaties, oplossingen en ondersteuning, direct in uw inbox

Dank u wel voor uw aanmelding voor Omrons eNews. Binnenkort ontvangt u een e-mail van ons. Deze e-mail bevat een link die uw aanmelding voor toezending van onze eNews activeert. Deze methode hanteren wij om te voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede om er zeker van te zijn dat niemand uw e-mailadres misbruikt.

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Productdocumentatie

Download datasheets, manuals en brochures.

Browse downloadcentrum

Trainingen

Volg een training bij onze beste technische specialisten. Van beginner tot gevorderd niveau.

Bekijk onze trainingen