Aanmelden

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot REACH-verordening

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

REACH-verordening

Het naleven van alle toepasselijke wettelijke verplichtingen maakt deel uit van onze bedrijfscultuur. Daarom nemen wij alle noodzakelijke maatregelen om onze verantwoordelijkheden in het kader van deze EU-verordening te vervullen.

REACH verwijst naar verordening 1907/2006/EG betreffende chemische stoffen en dient ter vervanging van een groot aantal bestaande richtlijnen en verordeningen die in de loop der tijd zijn ontwikkeld. REACH is in werking getreden op 1 juni 2007.

Op grond van deze richtlijn mag nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die onder de richtlijn valt, niet worden verkocht als de toelaatbare niveaus van de beperkte stoffen en de maximale concentratiewaarden overeenkomstig bijlage II van de richtlijn worden overschreden.

Doelstellingen

REACH legt binnen de hele toeleveringsketen verplichtingen op om informatie te verstrekken aan de volgende actor om een veilig gebruik van chemische stoffen en de door die actor vervaardigde artikelen mogelijk te maken en om aansprakelijkheidskwesties te vermijden.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheden in het kader van de REACH-verordening.

REACH-informatie over SVHC-stoffen in Omron-producten

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) publiceert sinds 28 oktober 2008 op zijn website een kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen), die regelmatig wordt bijgewerkt.

Wij controleren voor onze artikelen en verpakkingsmaterialen continu of de concentratie van stoffen op de kandidaatlijst meer dan 0,1 % (naar gewicht) bedraagt.

Hieronder vindt u actuele SVHC-informatie over Omron-producten. Producten die niet op deze lijst voorkomen, worden op dit moment mogelijk bestudeerd.