Aanmelden

Please use more than 6 characters. Forgot your password? Click here to reset.

Wachtwoord wijzigen

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Registreren

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Bedankt voor het registreren bij Omron

Een e-mail om de registratie van uw account te voltooien is verstuurd naar

Terug naar de website

direct toegang krijgen

Vul hieronder uw gegevens in en ga direct naar de content op deze pagina

Text error notification

Text error notification

Checkbox error notification

Checkbox error notification

Wij ondervinden technische problemen. Uw formulierinzending is niet gelukt. Onze verontschuldigingen hiervoor, probeer het later nog een keer. Details: [details]

Download

Hartelijk dank voor uw belangstelling

U hebt nu toegang tot Inspanningen om te voldoen aan de REACH-verordening

Een e-mail ter bevestiging is verzonden naar

Ga naar pagina

Hier of direct toegang krijgen om dit document te downloaden

Inspanningen om te voldoen aan de REACH-verordening

Het is een onderdeel van onze bedrijfscultuur om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen. Dus nemen we alle nodige maatregelen om ook te voldoen aan onze verantwoordelijkheden onder deze nieuwe EU-verordening.

REACH-verordening

REACH, de nieuwe EU-verordening 1907/2006/EC over chemicaliën, is bedoeld ter vervanging van een groot aantal bestaande richtlijnen en verordeningen, die in het verleden zijn ontwikkeld. REACH is op 1 juni 2007 in werking getreden.

In het verleden hebben de autoriteiten risicovol gebruik van bepaalde chemische stoffen geëvalueerd en waar nodig beperkt. Onder REACH worden significante delen van de verantwoordelijkheden verschoven naar fabrikanten en importeurs, zowel van chemische stoffen en preparaten, als van met chemische stoffen vervaardigde artikelen.

Doelstellingen

Met name definieert REACH verplichtingen door de gehele toeleveringsketen om informatie te geven aan de volgende actor voor een veilig gebruik van chemische stoffen en met chemische stoffen vervaardigde artikelen, alsook om aansprakelijkheidsproblemen te vermijden.

Wij zijn ons goed bewust van onze verantwoordelijkheden in het kader van de REACH-regelgeving. Hieronder vindt u informatie over de gevolgen voor producten met een origineel Omron-etiket.

REACH SVHC-informatie voor Omron-producten

De kandidaatslijst van ernstige zorgstoffen (SVHC: Substances of Very High Concern) is gepubliceerd op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en wordt regelmatig bijgewerkt.

Wij controleren continu of er stoffen die op de kandidaatslijst staan, zijn opgenomen in onze producten of in ons verpakkingsmateriaal in een concentratie van meer dan 0,1% (in gewicht).

Hieronder vindt u up-to-date SVHC-informatie over Omron-producten. Producten die niet in dit overzicht staan zijn vrij van ernstige zorgstoffen, of ze zijn nu onderwerp van onderzoek.