WEEE-richtlijn

Hoewel de producten van Omron Industrial Automation buiten de draagwijdte vallen van de WEEE-richtlijn, treft Omron actief voorbereidingen om aan de vereisten van deze richtlijn te voldoen, niet alleen in geheel Europa maar ook wereldwijd.

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (2002/96/EC)

Het doel van deze richtlijn is het voorkomen van elektronisch en elektrotechnisch afval, en daaraan toegevoegd het hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van dergelijk afval te bevorderen evenals het terugdringen van de verwijdering van elektrische en elektronisch afval. Het heeft ook tot doel om de milieuprestaties te verbeteren van alle partijen die betrokken zijn bij de levenscyclus van elektrische en elektronische apparaten, zoals producenten, distributeurs en consumenten, en in het bijzonder die partijen die zich bezig houden met de afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten.

Actie door Omron

Omron heeft producten ontwikkeld vanuit het gezichtspunt dat zij gemakkelijk zijn te recyclen en geen gevaarlijke materialen in het milieu achterlaten. Op lokaal niveau werkt Omron samen bij de ontwikkeling van procedures en organisaties om een infrastructuur te scheppen voor de inzameling,  recycling en verwijdering van elektrische en elektronische producten. Elke Lidstaat ontwikkelt deze praktijken op een onafhankelijke manier om de lokale infrastructuur aan te passen.