Inspanningen om de RoHS-richtlijn na te leven

Omron Industrial Automation is een milieubewust bedrijf. Daarom proberen wij ook de RoHS-richtlijn na te leven.

RoHS-richtlijn

De RoHS-richtlijn verwijst naar Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 27 Januari 2003 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur.

Deze richtlijn verbiedt de verkoop van om het even welke nieuwe elektrische en elektronische apparatuur die meer dan de toelaatbare niveaus* van lood, kwik, cadmium, zeswaardig chromium, PBB (polybrominated biphenyl) of PBDE (polybrominated diphenyl ether) bevat, na 1 juli, 2006.

Doelstellingen

Het doel van deze Richtlijn is de wetten van de lidstaten op de beperkingen van het gebruik van gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur te benaderen en tot de bescherming van volksgezondheid en de ecologisch correcte terugwinning en verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur bij te dragen.